Historie

På et møde i Årslev forsamlingshus den 26. maj 2010, blev en del virksomheder enige om at undersøge mulighederne for og tilslutningen til at starte en erhvervsforening i byen. Derfor blev der nedsat en startgruppe bestående af Morten Grønbek (Grønbek Revision og Rådgivning), John Carlsen (Årslev Forsamlingshus) og Joan Petersen (NetPlan system design).

Idéen er at starte en erhvervsforening for alle virksomheder, handel, håndværkere og lign. i Årslev gl. kommune, hvor idégrundlaget er at styrke kendskabet til alt erhvervsliv i byen, både overfor hinanden og overfor omverdenen. At stå stærkt og som én samlet stemme overfor myndigheder, kommune og presse. At få indflydelse på beslutninger der kan påvirke erhvervslivet i byen, samt styrke det sociale netværk i byens erhvervsliv.

Der blev afholdt stiftende generalforsamling i Årslev Forsamlingshus d. 27.10.2010, hvor foreningen blev stiftet, en bestyrelse blev valgt og de første 17 medlemmer meldt ind. Vi håber på at få så mange med som muligt, så hvis du syntes det kunne være noget for din virksomhed at være med, så tøv ikke med at henvende dig til bestyrelsen på info@aarsleverhvervsforening.dk

 

Bestyrelse

Vedtægter